Voucher


Warning: Attempt to read property "slug" on array in /home/floating/domains/kingamadro.com/public_html/wp-content/themes/photome/lib/contentbuilder.shortcode.lib.php on line 41

Warning: Attempt to read property "name" on array in /home/floating/domains/kingamadro.com/public_html/wp-content/themes/photome/lib/contentbuilder.shortcode.lib.php on line 41

Warning: Attempt to read property "slug" on array in /home/floating/domains/kingamadro.com/public_html/wp-content/themes/photome/lib/contentbuilder.shortcode.lib.php on line 41

Warning: Attempt to read property "name" on array in /home/floating/domains/kingamadro.com/public_html/wp-content/themes/photome/lib/contentbuilder.shortcode.lib.php on line 41

1. Voucher obejmuje usługę wykonania sesji rodzinnej, narzeczeńskiej lub portretowej.

2. Voucher jest realizowany wyłącznie przez firmę Kinga Mądro.

3. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości wybranej sesji w momencie nabycia vouchera, nie w momencie jego realizacji.

4. Ceny przedstawione w ofercie obowiązują przez 30 dni od daty jej otrzymania.

5. Voucher zostanie wysłany (+ 7 zł) lub przekazany osobiście Kupującemu (Jeżyce, Poznań) w formie eleganckiej karty zapakowanej w kopercie.

6. Voucher jest ważny trzy miesiące od daty jego nabycia.

7. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu, wyjątek stanowią sytuacje losowe zgłaszane z wyprzedzeniem mailowo lub telefonicznie.

8. Obdarowany powinien zachować Voucher i okazać go w dniu realizacji.

9. W celu realizacji Vouchera, Obdarowany powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia terminu.

10. Voucher nie podlega zwrotowi, wymianie na środki pieniężne ani przekazaniu przez Obdarowanego osobom trzecim.

11.  Sesja zdjęciowa z Vouchera realizowana jest od poniedziałku do czwartku.

12. Sesja zdjęciowa z Vouchera realizowana jest w Poznaniu lub do 30 km od Poznania. W przypadku większej odległości, koszt dojazdu pokrywa Obdarowany Voucherem.

13. Obdarowany może zamówić dodatkowe usługi lub towary wykraczające poza wartość Vouchera. Koszt tychże pokrywa Obdarowany.

14. W przypadku niepojawienia się na sesji po wcześniejszym ustaleniu terminu, Voucher uznaje się za wykorzystany, a Obdarowany traci możliwość ponownego realizowania Vouchera. Wyjątek stanowią sytuacje zgłaszane mailowo z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

15. Firma Kinga Mądro ma prawo odmówić realizacji Vouchera po upływie terminu jego ważności.

16. Firma Kinga Mądro ma prawo zatrzymać zapłatę za Voucher w przypadku gdy Obdarowany nie zrealizuje Vouchera w terminie jego ważności.

17. Niniejszy regulamin uważany jest za zrozumiany i zaakceptowany przez Nabywcę z momentem zakupu Vouchera.